Alexander Dugin: Importsubstitution och dess konsekvenser

Här måste ett viktigt beslut fattas: importera-ersätt väst på obestämd tid eller gör något annat. Båda besluten är ganska ansvarsfulla och båda kommer att ha en enorm inverkan på våra liv. Att ersätta för evigt är å ena sidan lättare, eftersom västvärlden förblir en ledstjärna och en referenspunkt som vi kommer att behöva hantera från och med nu, inte direkt utan indirekt. De kommer att uppfinna något och vi kommer att importera substitut en gång. Det är inte så svårt, men det kommer att göra oss beroende av väst igen, om än i en ny form. En dag kommer det att bli uppenbart, men vi kan förlora lång tid innan vi kommer att förstå det. Om vi ​​gör något annat än importsubstitution måste vi komma med en ny strategisk plan, en ny modell, nya sätt att utvecklas. Det är teoretiskt möjligt att göra detta, men det är vad vårt samhälle har vant sig vid. Vi anpassar oss perfekt till förhållandena, vilka de än må vara, och det är vår ständiga ära, men vi lyckas bara skapa något i första hand nytt då och då. Vi [ryssar] lyckas också göra det, och ibland inte dåligt, men inte ofta.
Det här andra sättet är naturligtvis svårt. Här är det bara att börja och avsluta, och framför allt bestämma oss. I detta fall kommer Ryssland helt och hållet att bygga sin egen värld enligt sina egna principer och metoder. Det finns inga färdiga scenarier och läroböcker för detta fall. Det är möjligt att förlita sig på historisk erfarenhet eller icke-västerländska länder (varav några har uppnått imponerande resultat), men mycket kommer helt enkelt att behöva skapas, återskapas och uppfinnas, och allt detta utan tydliga garantier, genom experiment.
Naturligtvis kan vi anta att vår avsågning av väst kommer att stoppas av att väst själv ylar utan oss. Redan nu skadar konsekvenserna av att bryta alla band med Ryssland och ett frenetiskt stöd till Kievregimen västländernas politik och ekonomier, uppmuntrar ledare att lämna, massprotester och politiska kriser. Det har blivit tydligt att vi inte kan tvingas till någonting och att många röda linjer oåterkalleligt har passerats. På grund av en kombination av faktorer och i samband med andra katastrofala processer kan västvärlden, eller snarare kraften i den galna globalistiska oligarkin, också kollapsa, men vi kan inte räkna med det, och i vårt nuvarande tillstånd är vi inte i en position att ge västvärlden ett dödsstöt. Bara som en sista utväg, men då skulle ingen överleva. Kanske är detta scenario värt att överväga, om så bara för att undvika det.
Om västvärldens allmakt upphör av sig själv, med eller utan vår hjälp, då kommer allt i världen att förändras. Men för realismens skull är det värt att anta att väst kommer att överleva ett tag och förbli som det är nu. Detta är tröghetsscenariot. Nu ska vi fixa allt tillsammans.
På kort sikt kommer vi att engagera oss intensivt i importsubstitution. Detta är kanske det främsta och uppenbara imperativet. Så småningom kommer vi att inse att detta är långsiktigt, om inte för alltid, och skapa ett “västervärlds simulakrum”. Kina gör delvis just det, men det bryter inte med västvärlden lika skarpt som vi. Även om krisen kring Taiwan skulle kulminera, skulle kineserna befinna sig i en liknande situation. För närvarande följer de noga hur vi hanterar en liknande situation. Och de drar slutsatser. Slutligen, antingen kommer vi frivilligt och redan nu att börja fundera på att bygga en alternativ, oberoende sociopolitisk och ekonomisk modell i Ryssland, eller så kommer vi att nå dit som en nödvändighet, när alla resurser i import-substitutionsstrategin har förbrukats. Om allt fortsätter med tröghet är det möjligt att föreställa sig dessa tre faser som på varandra följande och tidsutvidgade. Men i teorin kan vi tänka oss att skapa något originellt nu.
Ju tydligare vi förstår att skilsmässan från väst är en klar affär, att vi inte kommer att ställa till med en scen och acceptera “grönt ljus”-formeln, desto mer uppmärksamhet kommer vi att ägna oss åt att hitta alternativ. Retoriken på vår gata gör sig förstås redan gällande. Och det är rätt och bra. Men det kan helt enkelt vara en täckmantel för importsubstitution. Det är nödvändigt och jag har inget emot det. Men det egna sättet är ett mycket allvarligt ämne. Jag skulle säga för allvarligt för humöret i vår härskande klass, som är van vid att leva i korta cykler. Allt här är djupare och mer grundläggande.
Det dummaste i den här situationen är att envisas med att tro att något, om inte allt, kan återställas till det som det var före den 24 februari 2022. Ingenting är möjligt. När vi accepterar detta, välkommen till verkligheten. Annars är vi bara vilseledda.”

Hola