Idea Rosyjska – zjednoczenie sprawiedliwości społecznej, mocarstwa i monarchii

Z zainteresowaniem obserwujemy „wojnę domową” w USA, a tymczasem wróg niestrudzenie pracuje nad wywołaniem wojny domowej u nas. Wszakże okazało się, że wywołało to zaciętą wojnę między Słowianami Wschodnimi na Ukrainie. I jawnie zamierzają kontynuować. Według mnie, wróg będzie działał (już działa) na dwóch osiach - mobilizacja lewaków przeciwko konserwatystom („czerwoni” przeciwko „białym”) i prowokacja napięć międzyetnicznych między migrantami a Rosjanami z przeniesieniem napięć na podpalenia regionów islamskich (prawie wszyscy migranci to muzułmanie) i pojawienie się konfliktów międzyreligijnych.

Zgodnie z zasadami wojen sieciowych operatorzy sieci wroga będą nadzorować i kierować wszystkimi uczestnikami.

Dodatkowo liberałowie w centrum, którzy w konfrontacji z Zachodem niemal całkowicie stracili grunt pod nogami, będą próbowali przerzucić winę na prawicę i lewicę i ponownie rozpoczną ofensywę ideologiczną (również pod przewodnictwem kuratorów z Zachodu) .

Stąd wniosek: departamenty sieciowe naszego kontrwywiadu (a czy je mamy? Cóż, powinniśmy je mieć co najmniej 2 lata przed SWO ..) muszą oczywiście przewidywać te strategie, identyfikować kanały wpływu, identyfikować kuratorów z zewnątrz i od wewnątrz. Wszystkie trzy ideologie – liberalizm, komunizm i nacjonalizm – narodziły się na Zachodzie w czasach nowożytnych i Zachód doskonale wie, jak sobie z nimi radzić. Klucze do ideologicznej manipulacji liberałami, komunistami i nacjonalistami są w ich rękach.

Dlatego musimy polegać na sobie – na Idei Rosyjskiej, na Imperium, na Prawosławiu, na oryginalnej cywilizacji i na eurazjatyzmie. Zachód nie ma do tego klucza.

Gdyż Rosjanie mają głębokie poczucie sprawiedliwości, możemy mówić o narodnictwie, o niedogmatycznym i prawosławnym socjalizmie rosyjskim (jak Głazjew, Prochanow i częściowo Ziuganow).

Ponieważ jednak Rosjanie mają we krwi święty stosunek do najwyższego władcy, warto równolegle rozważyć temat rosyjskiego monarchizmu. Konstantin Leontjew zaproponował połączenie tego w jedną całość: sprawiedliwość społeczną, mocarstwowość i monarchię.

Zostało to teoretycznie uzasadnione przez wspaniałego, rosyjskiego myśliciela Władimira Igorewicza Karpiec w teorii socjal-monarchizmu (monarchizmu społecznego).

Tłum.: KK

https://t.me/Agdchan/15291
https://t.me/Agdchan/15291