Zlatna horda je koegzistirala sa pravoslavljem! Aleksandar Dugin 2018

Примарни табови

Author(s): 

Zlatna horda je koegzistirala sa pravoslavljem !
Aleksandar Dugin 2018

Gost emisije Pogled na Istok bio je Aleksandar Dugin, pričali smo o evroazijskom projektu i o tome šta zanči savez između pravoslavaca i muslimana.

Sinhroni prevod Oksana Sazonova NEWS FRONT