Pages that link to Håpet ligger i det håpløse – Vergil som brobygger fra fortiden til fremtiden gjennom evigheten