Lapok amik erre hivatkoznak: AVRASYACILIK İDEOLOJİSİNİN KISACA AÇIKLANMASI