Lapok amik erre hivatkoznak: Alexandr Dugin: Fascinující rozhovor s ikonou ruské konzervativní filozofie