O NOUĂ TEROIE POLITCĂ ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

O NOUĂ TEROIE POLITCĂ ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Chişinău, 5 feb. News-Moldova. Marţi, le sediul Universităţii Populare, a avut loc o dezbatere publică asupra cărţii semnate de gânditorul rus Aleksandr Dughin „A patra teorie politică”, lucrare apărută recent la Chişinău. După lansarea ediţiei în limbile română şi rusă acum câteva săptămîni, dezbaterea de marţi a reunit din nou un public numeros, format cu precădere din studenţi de la diverse instituţii de învăţămînt din capitală, analişti politici şi economici, cadre universitare, jurnalişti, oameni de cultură, transmite Agenţia News-Moldova. 

Moderatorul dezbaterii, Iurie Roşca, cel care a tradus lucrarea filozofului rus, a menţionat în debutul dezbaterii importanţa creării unui puternic curent de opinie, axat pe apelul la tradiţie şi la valorile spirituale, care ar umple vacuumul intelectual ce se resimte în spaţiul public în abordările vizînd conceptele politice.

Vorbitori, care şi-au expus punctele de vedere asupra subiectelor de o actualitate stringentă, abordate în volumul respectiv, au venit cu contribuţii valoroase la  tema discutată. Chestiunea fundamentală, asupra căreia s-au axat expunerile acestora, ţine de modul cum răspund societăţile moderne noii situaţii istorice în condiţiile în care liberalismul a devenit teoria politică dominantă practic pretutindeni. Printre vorbitori s-au remarcat Nicolai Ţveatkov, profesor de ştiinţe politice la USM, Aurelian Lavric, profesor de relaţii internaţionale, Victor Stepaniuc, decan al Facultăţii relaţii internaţionale şi ştiinţe politice a Institutului de relaţii internaţionale, Angela Colaţchi, politolog, scriitorii şi publiciştii Boris Marian şi Mihail Lupaşco.

Participanţii la dezbatere au avut prilejul să audieze în direct intervenţia profesorului Aleksandr Dughin, care a fost contactat prin skype, precum şi să-i adreseze întrebări distinsului savant de la Moscova.

În încheiere Iurie Roşca a anunţat că a iniţiat traducerea unei alt volum a aceluiaşi autor, „Teoria lumii multipolare”, lucrare complementară celei aflate în discuţie, carte care urmează să apară în curînd de asemenea în limbile română şi rusă.