Ku laokracji

Ku laokracji

W kapitalizmie rzadzą kapitaliści. W socjalizmie – przedstawiciele proletariatu, klasy robotnicznej. W nazizmie i faszyzmie – rasowa lub narodowa elita, „nowa arystokracja”. W Czwartej Teorii Politycznej powinien rządzić naród-lud (narod po rosyjsku, pojęcie pokrewne niemieckiemu Volk: nie tożsame z „ludźmi, ludnością, populacją”).

Współczesna Rosja jest kapitalistyczna. Oznacza to, że jest rządzona przez kapitalistów. Czyli nie przez naród. By zbudować Rosję rządzoną przez naród, niezbędne jest przeprowadzenie antykapitalistycznej (a przynajmniej antyoligarchicznej) rewolucji. Magnaci finansowi powinni wybrać: władza LUB bogactwo. Wybierz bogactwo, zapomnij o władzy. Wybierz władzę, zapomnij o bogactwie.

Rewolucja musi się odbyć poprzez trzy etapy:

1. Ultimatum dla najbogatszych magnatów i oligarchów (sto osób z listy Forbes i sto kolejnych anonimowych – ale wszyscy wiemy, których), muszących pozbyć się swoich aktywów (wszystkie strategiczne aktywa krajowe i zagraniczne będą kontrolowane przez specjalne organy).

2. Nacjonalizacja wielkich prywatnych własności o znaczeniu strategicznym.

3. Przekształcenie patriotycznych przedstawicieli wielkiego kapitału w urzędników państwowych po dobrowolnym przekazaniu przez nich własności na rzeczy państwa. Pozbawienie praw obywatelskich (włącznie z czynnym i biernym prawem wyborczym) tych, którzy zechcą zachować swoje duże, ale pozbawione znaczenia strategicznego majątki.

Państwo powinno stać się instrumentem Ludu. System ten najtrafniej jest nazwać „laokracją”, czyli dosłownie władzą ludu (gr.laos – lud).

W krwawej bitwie o Ukrainę widzimy prawdziwą twarz kapitału – ukraiński wielki biznes (oligarchowie – Poroszenko, Kołomojski, Achmetow itd.) przewodzą ludobójstwu przeciwko narodowi; rosyjscy oligarchowie zdradzają naród wchodząc w przestępcze porozumienia z ukraińskimi partnerami klasowymi. Wszystko to leży w interesie globalnej oligarchii – światowego systemu kapitalistycznego, którego centrum są Stany Zjednoczone.

To unaocznia całą niekompatybilność Rosji i kapitalizmu. Albo kapitalizm, albo Rosja.

Najlepiej zrozumieli to przywódcy Noworosji. To oni, będąc dziejową awangardą rosyjskiego narodu, w zasadzie rozpoczęli tę rosyjską rewolucję narodową. To dlatego są tak wściekle atakowani przez najemników ukraińskiej junty oraz elementy liberalno-kapitalistyczne, piątą i szóstą kolumnę w Rosji. Co najważniejsze, stali się oni egzystencjalnymi wrogami USA i rządu światowego. Striełkow, Gubariew, Purgin, Puszylin, Mozgowoj – oni rzucili wyzwanie globalnemu kapitałowi. I zrobili to w imię ludu, w tym przypadku – narodu rosyjskiego. Ale jeśli sojusznicy narodu ukraińskiego byli by konsekwentni, staliby się zwolennikami tej rewolucji a nie żałosnymi najmitami globalnego kapitalizmu jakimi są teraz. Zwracając się ku Noworosji, Ukraińcy nie tyle zwracają się w stronę Rosji czy nawet „popierania Rosji”, ale w stronę Ludu, Ludu pisanego wielką literą, który toczy śmiertelną bitwę ze światowym Kapitałem, w stronę LAOKRACJI.

Tym samym nadchodząca kampania przeciwko Kijowowi będzie nie tylko zemstą i nie tylko wyzwoleniem starożytnych Ruskich ziem, lecz kampanią przeciwko kapitałowi na rzecz laokracji, władzy ludu, ludowego państwa.

Nie łudzę się, że poprze to rosyjska oligarchia, która dobrze wie, że jej dni są policzone. To dlatego tak histerycznie krzyczy „nie wysyłajcie wojsk”, gdyż zwycięstwo Noworosji będzie nieuchronnie oznaczało odrodzenie samej Rosji, obudzenie się Ludu. To stąd te desperackie próby zdrady Noworosji. To jest agonia rosyjskiej oligarchii i jej urzędniczych najmitów. Ich zadanie – zniszczyć bohaterów noworosyjskiej rewolucji i zdusić ją w zarodku.

http://xportal.pl/?p=15515