Rusijos izoliuoti nepavyks

Rusijos izoliuoti nepavyks

 

Jau keletą mėnesių vis netyla prieš Rusiją ir jos strategines sąjungininkes sisteminės žiniasklaidos keliami garsai, esą, Maidanas – tai teisėtas ir visaliaudinis įvykis, vedantis Ukrainą į šviesesnį rytojų (žinoma, nutylint tiek Jungtinių Valstijų į tai investuotus milijardus dolerių, tiek ir aiškius strateginius planus, atvirai išdėstytus dar Zbigniew‘o Brzezinsk‘kio, vieno pagrindinių jankių globalistų, veikaluose), o Rusijos veiksmai ginant savo geopolitinius interesus bei bendrataučius – tai didžiausi galimi nusikaltimai ir tt. ir pan.

Šito galime pasiklausyti kasdien per televiziją, galime pasiskaityti isteriškai antirusiškų tiradų, vadinamų „objektyviomis“ žiniomis delfyje ir kitur – o visa tai dar, be to, apglaistoma, bent jau Vakarų požiūriu, idilišku įsitikinimu, esą nieko baisaus – nes Rusijai šiaip ar taip artėja krachas, kilsiantis iš „geriečių“ (JAV ir ES) įvedamų sankcijų prieš šią valstybę.

Girdi, sako mums tiek savo diletantiškumu juokinantys „žurnaliūgos“, tiek ir taip vadinami (dažniausiai už gerus pinigus nuperkami…) „ekspertai“ – Rusija, kokia ji ten bebūtų, ilgalaikėje perspektyvoje neturi šansų išsilaikyti prieš ją Vakarų įvedamų ir plečiamų sankcijų sąlygomis – esą neįmanoma gyventi be gerojo „dėdės semo“ palaimos ir patepimo.

Žinoma, yra nemažai naivuolių, kurie tuo, kaip ir oficialiąja Maidano įvykių versija, daugiau ar mažiau naiviai tiki ir patiki – o tai, savo ruožtu, yra natūralu, ypač jei turėsime omeny koks iš tiesų yra galingas tas skrupulų, moralės ar elementaraus žmogiškumo nežinantis teroristinės-imperialistinės propagandos aparatas, vadinamas „objektyviąja“ ir „respektabiliąja“ žiniasklaida.

Tačiau, jei kalbėsime tiesą – o tam mes ir esame, kad kalbėtume Jums tiesą – turime pasakyti, kad visa tai yra ne kas kita, kaip labai gudrus, melagingos propagandos skleidžiamas blefas. Blefas, siekiantis sukurti fiktyvų Vakarų tvirtumo ir neįveikiamumo įvaizdį – Milžinas su molinėmis kojomis nori pasirodyti kaip nepalaužiamas plieninis monolitas, t. y. kaip kažkas, kuo iš tiesų nėra.

Taigi – kuriamas silpnos ir bejėgės Rusijos iš vienos pusės, o tvirtų, nepalaužiamų ir vos ne viską nulemti galinčių Vakarų, iš kitos pusės, mitas.

Šio mito, o paprasčiau pasakius, blefo, paskirtis – demoralizuoti bet kokią opoziciją Vakarų imperializmo ir jo skleidžiamų pseudovertybių – liberaldemokratijos, kapitalizmo, homotolerastinio genderizmo, multikultūralizmo ir tt. – atžvilgiu; ir pakirsti bet kokias viltis, kad šiai globalinei imperijai galinti iškilti atsvara (tarkime, Rusijos ir Kinijos strateginės sąjungos formoje).

O tokia oponentų demoralizacija, o tuo pačiu, ir savo nuolankių pakalikų padrąsinimas, yra natūrali psichologinio, informacinio, propagandinio karo dalis – kad visa tai vyksta, neturėtume nei kiek stebėtis. Bet neturėtume papulti ir ant šito niekingo blefo „kabliukų“.

  • Putinui grąžinus Rusijai jos dujos bei naftos išteklius SaveFrom.net (po  TSRS žlugimo, valdant Jelcinui, visi Rusijos gamtos turtai buvo praktiškai dykai išgavinėjami JAV transnacionalinių korporacijų, rusams negaunant praktiškai jokio pelno iš savo pačių resursų, net nekalbant apie tokius ekonominius nusikaltėlius kaip Chodorkovskis ir Ko), Rusija, nepaisant akivaizdžių vidaus politikos trūkumų, faktiškai atstatė savo, kaip valstybės, suverenitetą ir, tuo pačiu, atėmė milžinišką rinką (Eurazijinę Rusijos erdvės rinką) iš plėšikauti ir „už kapeikas“ turtus grobstyti troškusių ir vis trokštančių Vakarų kapitalistų.
  • Užverdami duris Rusijos naftai bei dujoms, Vakarai, nors ir „pasiožiuodami“, iš esmės tik pasmerkia savo šalių gyventojus vis didesniam energijos kainų kilimui, o pačią savo ekonominę sistemą, tik aštrėjančiai krizei.
  • Be abejo, Rusija nemažai praranda iš sankcijų ekonominiu požiūriu – bent jau dalinai užsidaro didžiulės Vakarų rinkos, bet, tuo pačiu, tai yra ir rimtas akstinas realių alternatyvų paieškoms, o tai, galime sakyti, savotiškai verčia Putiną prisidėti prie Jungtinių Valstijų imperializmui alternatyvaus geopolitinės galios poliaus formavimosi, kuris aiškiai reiškiasi besiplečiančiu bendradarbiavimu tiek su Kinija, tiek ir Iranu bei kitomis nepriklausomomis valstybėmis, o garsiausiai – Eurazijos ekonominės sąjungos įsteigimu.
  • Pati Rusija, būdama milžiniškos geografinės apimties ir turėdama didžiulius gamtos turtus bei darbo pajėgumą, yra, daugiau nei eilinė šalis, pajėgi siekti realios ekonominės autarkijos ir vystyti vidaus rinką – tai ypač įdomus globalistinės propagandos ruporų apeinamas faktas.
Rusijos-Irano-Kinijos bendradarbiavimas - vienapolės pasaulio tvarkos duobkasys.

Rusijos-Irano-Kinijos bendradarbiavimas – vienapolės pasaulio tvarkos duobkasys.

Apskritai, galime pasakyti, kad Vakarų veiksmai prieš Rusiją „izoliuoja“ šią šalį tik ta prasme, kad Rusijai užsiveria keliai į globalistinius Vakarus, bet, tuo pačiu, paskatina jos valdžią bendradarbiauti su kitomis Vakarams vienaip ar kitaip oponuojančiomis valstybėmis Eurazijos regione.

Aleksandras Duginas

Aleksandras Duginas

Ir iš šito vystosi ir toliau vystysis antiamerikietiškas, antiimperialistinis blokas, kuris anksčiau ar vėliau, bet neišvengiamai duos galą esamai vienapolei pasaulio geopolitinei tvarkai, kaip teigia Aleksandras Duginas, taip atverdamas duris į naują, post-globalistinį žmonijos istorijos puslapį.

Esamo jankių diktato pamatai jau braška – tėra laiko klausimas, kada šiai pasaulinei diktatūrai ateis galas, o tą galą pagreitinti – visų laisvės ir nepriklausomybės siekiančių tautų interesas.

 

http://ltnacionalistas.wordpress.com/2014/06/04/rusijos-izoliuoti-nepavyks/