De la Atlantic la Pacific: pentru un destin comun al popoarelor Eurasiei

Note pentru luarea de cuvânt a lui Iurie Roşca la Conferinţa internaţională
Dragi prieteni,

În numele Universităţii Populare, a Mişcării Eurasianiste şi a Comitetului Jean Parvulesco vă salut pe toţi şi vă mulţumesc pentru efortul pe care l-aţi făcut de a veni la această conferinţă.

Suntem prezenţi aici intelectuali din mai multe ţări europene care împărtăşim aceleaşi valori spirituale, civilizaţionale şi ideologice.
Facem parte din acelaşi curent de gândire conservator, creştin, tradiţionalist şi continental.
Familia noastră spirituală reprezintă rezistenţa contra curentului dominant al ideologiei liberale şi al globalismului americanocentrist.
Revolta noastră împotriva unei lumi universaliste, plutocrate, individualiste, dizolvante şi nedrepte este una categorică, fermă şi ireconciliabilă.
În faţa unei forţe malefice uriaşe, obsedate să impună un control total asupra tuturor popoarelor lumii prin colonizare culturală, politică, economică şi militară, noi ne asumăm cu demnitate condiţia de persoane-ţintă, vânate de către Sistem.
Noi afirmăm, fiecare în ţara şi în limba lui, identitatea noastră de creaturi divine înzestrate cu raţiune, cu bun simţ, cu răspundere în faţa lui Dumnezeu şi a popoarelor pe care avem vocaţia să le servim.
De ce această conferinţă are loc la Chişinău şi de ce anume Moldova este un loc potrivit pentru elaborarea unei noi viziuni asupra lumii pentru întregul nostru continent?
Moldova se află pe linia de falie între imperiul american global cu derivatele acestuia, NATO şi UE, şi marea putere continentală Rusia.
La ora actuală Moldova este o formaţiune statală desuveranizată, un obiect al geopoliticii Occidentului global, un stat redus la rolul de vasal al corporatocraţiei şi al centrelor de comandă atlantiste.
Dar Moldova trebuie să respingă în mod hotărât postura de zonă de confruntare geopolitică dintre un Occident dominat de SUA şi lumea rusă.
Moldova are vocaţia de a deveni o zonă de confluenţe între Europa Occidentală şi Rusia, un factor de echilibru şi de stabilitate regională.
Sub aspect cultural şi lingvistic Moldova reprezintă un spaţiu de confluenţă dintre cultura română şi cultura rusă, iar vocația ei este să devină o punte de aur între acestea.
Identitatea noastră colectivă este una bidimensională, românească şi rusă.
Armonia şi complementaritatea dintre culturile celor două popoare, român şi rus, care au contribuit în mod decisiv la formarea profilului nostru identitar, este una firească şi lesne de înţeles: ambele sunt popoare ortodoxe, de cultură bizantină milenară.
Pentru Moldova nici România, nici Rusia nu sunt nişte „duşmani externi”.
Mai exact, şi Moldova, şi România, şi Rusia au acelaşi duşman extern: imperialismul planetar al atlantismului anglo-saxon.
Iar instinctul autoconservării colective al popoarelor noastre trebuie să se manifeste prin solidaritate în faţa unui pericol comun.
Fiind situată între Orient şi Occident, Moldova şi-a însuşit de-a lungul istoriei trăsături şi elemente din ambele spaţii.
Şi totuşi, în pofida agresiunii totale contra poporului nostru din partea centrelor de influenţă din exterior, Moldova rămâne a fi parte a civilizaţiei orientale, bizantine, continentale şi contemplative.
Înţelegem cu toţii că nici o ţară, chiar dacă este mult mai puternică decât Moldova, nu poate să reziste de una singură în faţa agresiunii generale a totalitarismului liberal.
Dar pentru a fi eficientă, durabilă şi în definitiv victorioasă, rezistenţa noastră nu poate fi doar militară, politică şi economică. Ea trebuie să fie în primul rând una ideologică.
Iar conferinţa noastră este un excelent prilej pentru noi elaborări conceptuale, care să contribuie la cristalizarea unei noi viziuni asupra lumii, a unei strategii ce ar permite solidarizarea şi cooperarea tuturor forţelor anti-Sistem de pe continentul nostru şi din lume.
Vă mulţumesc pentru atenţie şi vă spun tuturora Doamne ajută!

Chişinău, 26 mai 2017