Manifestet för det stora uppvaknandet. Mot Great Reset.

Del 1. Great Reset

Del 2. En kort historia om liberal ideologi: globalism som kulmination

Del 3. Schismen i USA: Trumpism och dess fiender

Del 4. The Great Awakening

 

översättning Hanna Björk