video

دوگین کێیە؟

پروفسور دوگین یکی از بارز ترین دانشمندان ضد امپریالیستی که دشمنان زیادی در بدنه حکومت آمریکا دارد. این شخصیت برجسته در حالی اسمش در لیست تحریم های آمریکا و کانادا دیده می شود که طرح های وی در مقابله با طرح های جورج سورس برای کشورهای اروپای شرقی بسیار بازدارنده بوده است. این دانشمند جهانی همچنین به 9 زبان مسلط است. وی از تأثیرگذارترین رهبران بدون چون و چرای مبارزه با امپریالیسم و هژمونی آمریکایی میباشد. عده ای می گویند که وی از مشاوران پوتین است و عده می گویند پوتین از خوانندگان کتاب های پر سر و صدای اوست.
گِلِن بِک، از مشهور ترین مجریان فاکس نیوز در خصوص وی اینگونه می گوید: الکساندر دوگین، یک فیلسوف مطرح و یک استاد  است که به عنوان مشاور برخی از بانفوذ ترین افراد در روسیه شناخته می شود. وزیر امور خارجه، رئیس سابق مجلس دوما، نظریه پرداز حزب روسیهی متحد و قطعا رئیس جمهور پوتین. وی نه تنها مشاور کرملین است بلکه در 2008 رئیس دانشکده جامعه شناسی روابط بین الملل دانشکده مسکو می شود.

نقد و بررسی مدرنیته با حضور الکساندر دوگین و مهدی نصیری+ فیلم

بسم الرحمن الرحيم. سلام عرض مي کنم. به برنامه عصر خيلي  خوش آمديد. امشب در ادامه بحث هفته گذشته بحث خاصي داريم و با دو ميهمان عزيز، اين برنامه را ادامه مي دهیم . جناب آقاي مهدي نصيري، خيلي خوش امديد به برنامه. و جناب آقاي الکساندر دوگين. خيلي خوش آمديد دکتر.

 چرا اين بحث را انتخاب کرديم؟ هر دوي اين بزرگواران در ارتباط با مدرنيته، نقدي دارند که خودش  روشنگر خيلي از بحث هاي بعدي است. يعني هم از جنبه يک فيلسوف روس ارتدوکس مسيحي و هم از منظر شيعي. اقاي مهدي نصيري چند سال پيش کتاب اسلام و تجدد را نوشته اند و درباره آن در رسانه ها بحث زيادي شده است و مي دانم که دانشجويان اين بحث را پيگيري کرده اند. از اين رو، تصميم گرفتيم زماني که  آقاي دوگين در تهران هستند، اين بحث را کمي باز کنيم. 

آقاي نصيري! اين بحث اسلام و تجدد و مدرنتيه، چه چيزي است که مثل يک حجاب است و انسان بايد برسد به يک فهمي از مدرنيته و بعد از اين فهم است که خيلي از درها باز مي شود براي رسيدن به اسلام بخصوص در دوره اي که ما هستيم. مي خواستم يک خرده اين بحث را با شما باز کنم و بعد برويم سراغ  آقاي الکساندر دوگين.