Десет години от създаването на Евразийския икономически съюз

Десет години от създаването на Евразийския икономически съюз

Денят на ЕиС се отбелязва на 29 май, тъй като именно на тази дата през 2014 г. в столицата на Казахстан Астана се състоя подписването на Договора за създаване на Евразийския икономически съюз от президентите на Русия, Беларус и Казахстан.

На 1 януари 2015 г. вече официално в новата асоциация се присъединиха Армения, а през август се присъедини Киргизстан. Досега и петте сили са в ЕиС. На десетата година от създаването на организацията председател е Република Армения, която сега преживява социални и политически сътресения.

Ако погледнете историческата ретроспекция, времето на създаване, или по-скоро преходът от ЕиС и Митническия съюз към по-тясна интеграционна асоциация, беше доста трудно.

В Украйна, която още през 2013 г. беше смятана за кандидат за членство в ЕАЕС, през февруари 2014 г. беше извършен държавен преврат. След референдума в Крим и връщането към Русия, срещу страната ни заваляха санкции от САЩ и западни държави.

Първите санкции бяха въведени на 17 март 2014 г., а след това непрекъснато се въвеждаха нови. Техният обем вече е достигнал рекорд в сравнение с други страни.

На 2 май 2014 г. в Одеса неонацистите, с подкрепата на властите, организираха клане и подпалиха Дома на профсъюзите, което доведе до множество цивилни жертви.

Това беше ясен сигнал към точката, от която няма връщане. На 11 май 2014 г. в Донецката и Луганската народни републики се проведоха референдуми за независимост от Украйна.

Разбира се, зад процеса на негативна трансформация на Украйна стояха САЩ. А фактите сочат, че превратът е иницииран именно с цел да се попречи на Украйна да се присъедини към ЕиС.4

Хилари Клинтън, като държавен секретар на САЩ, се опита да критикува тенденциите за евразийска интеграция още през 2012 г., като ги нарече опити за пресъздаване на СССР. „Опитваме се да намерим ефективен начин да забавим или предотвратим този процес“, каза тогава Клинтън.

На 29 ноември 2013 г. Виктор Янукович на срещата на върха на Източното партньорство във Вилнюс отказа да подпише споразумение с ЕС. А през декември той подписа руско-украинския план за действие, който предвиждаше намаляване на цените на природния газ и закупуване на украински еврооблигации от Русия.

Но този план така и не беше реализиран. По това време Украйна вече беше обхваната от протести, като американски емисари наляха масло в огъня.

Въпреки това ЕиС беше създаден и функционира. Съюзът е отворен за влизане от всяка държава, която споделя неговите цели и принципи, при условия, договорени от държавите-членки.

ЕиС прилага единната митническа тарифа, осъществява единно митническо регулиране и администриране и свободно придвижва стоки между териториите на държавите-членки без използване на митническа декларация и държавен контрол (транспортен, санитарен, ветеринарно-санитарен, карантинен фитосанитарен), с изключение на случаите, предвидени в Договора.

В рамките на Съюза се прилага единна външна търговска политика (сключването на споразумения с трети страни е възможно само от името на ЕиС и неговите държави-членки), провежда се единно техническо регулиране и единни санитарни, ветеринарни, санитарни и карантинни фитосанитарни се прилагат мерки.

Освен това „петте“ страни следват координирани макроикономически, индустриални, агро-индустриални и транспортни политики и работят за създаване на единно цифрово пространство. На териториите на страните членки на Съюза функционира и общ пазар на труда.

На 14 май 2018 г. Република Молдова получи статут на държава наблюдател в ЕиС, а на 11 декември 2020 г. Република Узбекистан и Република Куба.

Освен това има зони за свободна търговия с Виетнам, Сърбия и Сингапур, а с редица други страни се водят преговори. Най-активни преговори се водят с Ислямска република Иран. Руската и иранската страна са оптимисти за постигнатите резултати.

През 2016 г. беше взето решение на Висшия Евразийски икономически съвет „За започване на преговори с Арабска република Египет за сключване на споразумение за зона за свободна търговия“. До момента са проведени шест кръга преговори.

На 9 декември 2022 г. Висшият Евразийски икономически съвет реши да започне преговори с Обединените арабски емирства за сключване на споразумение за свободна търговия. Вече са проведени два кръга от преговори през 2023 г. (по този въпрос.

Може да изглежда странно, че Сирия не е в списъка на арабските държави, които се интересуват от установяване на някакъв специален режим с ЕиС. Това вероятно се дължи на продължаващия конфликт в тази страна.

Въпреки че през юли 2015 г. по време на министерска среща в Дамаск сирийският премиер Ваел Ал-Халки заяви, че се водят преговори с Русия за присъединяване към Евразийския икономически съюз и свободна икономическа зона.

Той каза: „Виждаме това като полза и укрепване на връзката. Възнамеряваме да развиваме търговско сътрудничество.“ Тъй като Русия и Сирия са съюзници и освен това в Сирия живеят голям брой арменци, това стимулира взаимния интерес към интеграция чрез ЕиС.

През септември 2017 г. Йордания подписа меморандум за разбирателство с Евразийския икономически съюз за насърчаване и разнообразяване на търговията между Йордания и Евразийския икономически съюз.

А Мароко и Евразийският икономически съюз подписаха на 28 септември 2017 г. в Рабат меморандум за сътрудничество с цел укрепване на икономическите отношения и взаимодействие, което показва, че страните от ЕиС разглеждат Мароко като надежден партньор и врата към Африка и други региони, с които Кралството има тясна връзка.

На 17 октомври 2022 г. в Рияд (Саудитска Арабия) директорът на отдела за агропромишлена политика на Евразийската икономическа комисия Армен Арутюнян и ръководителят на Роскачество Максим Протасов се срещнаха със заместник-министъра на околната среда, водните ресурси и земеделието на Кралство Саудитска Арабия Ахмед Салех Аяд Ал Хамши.

Страните обсъдиха широк кръг въпроси от взаимен интерес, включително развитието на органичното земеделие, осигуряването на продоволствена сигурност, устойчивото развитие на агропромишления комплекс в условията на изменение на климата и др.

Бяха разгледани предложения за разработване на международно споразумение между ЕиС и Саудитска Арабия относно еквивалентността на системите за биологично земеделие за осигуряване на свободна търговия с биологични продукти, за създаване на платформа на базата на Комисията за привличане на инвестиции и за насърчаване на селскостопански продукти и храни произведени в ЕАЕС за пазарите на трети страни.

През 2023 г. беше потвърден интересът на ЕиС и Саудитска Арабия към разширяване на сътрудничеството. Като цяло Саудитска Арабия постоянно е сред 15-те най-големи потребители на продукти от агропромишления комплекс на ЕиС.

По данни за 2019 г. през 2018 г. Саудитска Арабия е на 12-то място сред всички партньорски страни по обем на внос на селскостопански продукти от ЕАЕС, като най-добрият резултат (9-то място) е отбелязан през 2012 и 2015 г.

Най-добрият резултат на Обединените арабски емирства е 17-то място (през 2017 г.) сред всички страни партньори, за които ЕАИС изнася селскостопански продукти, докато Ирак заема 25-то място (2015 и 2016 г.). Останалите държави през 2018 г. са сред стоте най-големи купувачи от ЕАЕС (Оман - 54-то място, Катар - 75-то място, Кувейт - 93-то място), с изключение на Бахрейн (114-то място през 2018 г.).

Малки количества селскостопански продукти се внасят от страните от Персийския залив.

Така през 2018 г. ОАЕ заема 75-то място сред страните, доставящи селскостопански продукти на ЕиС, Саудитска Арабия - 121-во място, Оман - 162-ро място, Кувейт - 172-ро място, Бахрейн - 176-о място. Ирак и Катар не са доставяли селскостопански продукти на ЕиС през 2018 г.

Това показва, че тези страни са по-заинтересовани да получават селскостопански продукти от ЕиС, тъй като поради горещия климат им липсва определена гама селскостопански продукти.

Имайте предвид, че арабски икономически и политически анализатори представят статистически данни за степента на напредък, постигнат в страните от Евразийския икономически съюз благодарение на приноса на Русия в развитието на региона.

Разбира се, основният фактор в интереса на други страни във взаимодействие с ЕиС е оптимизирането на тарифите и механизмите на търговско-икономическото взаимодействие чрез създаването на зони за свободна търговия и други специални режими.

Второ, това е същата логистика, тъй като Русия сега активизира редица регионални проекти, като Северния морски път и международния транспортен коридор Север-Юг (трябва да припомним, че през август 2023 г. първият влак беше изпратен от Русия през Иран до Саудитска Арабия).

Трето, това са съвместни инвестиции и общи проекти. Тъй като говорим за наднационално сдружение, чрез неговите структури ще бъде много по-лесно да защитите капитала си от нежелано политическо влияние (което САЩ и техните сателити ще се опитат да направят).

Четвърто, съществува риск от увеличаване на токсичността на долара като резервна валута. Редица чужди държави, притежаващи такива активи, ще искат да диверсифицират своите инвестиции, което може да стане чрез нови рискови фондове заедно с ЕиС или някои иновативни инициативи.

Съществува и мнение, че целите на участие в ЕиС могат да бъдат различни и следователно всяка страна може да получи различни преференции, в зависимост от участието и възможностите си. Нека отбележим, че процесът на свързване на ЕиС и китайската инициатива „Един пояс, един път“ продължава, така че този вектор може да представлява интерес и за други участници.

Въпреки че остава изкушението да изчакаме и да видим какво ще се случи след това на фона на глобалната политическа турбуленция, ясно е, че Русия остава в много силна позиция и дезападнязирането доведе до преход към нова икономическа политика, която показва успех.

Като най-силен член на ЕиС Русия ще се стреми да подкрепя своите партньори по обединението и това може да бъде още един добър стимул за онези, които все още не са решили да участват в ЕиС.

Разбира се, трябва да гледаме реалистично на протичащите процеси и да коригираме дневния ред. Така че, въз основа на плановете, очертани по-рано, и постигнатите резултати, можете да анализирате какво трябва да се направи първо, какво трябва да се коригира и какво има смисъл да изоставите напълно.

През декември 2022 г. в Минск беше подписана Стратегията за развитие на евразийската икономическа интеграция до 2025 г. Ако сравним теоретичните изчисления с практическите решения, реализирани в продължение на година и половина, тогава все още трябва да работим върху създаването на съвместни финансово-промишлени групи и евразийски транснационални корпорации.

Особено за високотехнологични проекти. Заради санкциите на руската банкова система стартирането на общ финансов пазар все още е далеч от реализирането.

Според Евразийската икономическа комисия делът на плащанията в руски рубли в ЕиС през 2023 г. се е увеличил до 81,3%. За 10 години тази цифра се е увеличила с 14%. Делът на сетълментите в тенге също се увеличи значително - от 0,5% до 2,7%.

В същото време делът на сетълментите в щатски долари намаля с 15% и сега възлиза на 11%. Така че процесът на отдалечаване от токсичните валути на долара и еврото продължава.

Всички граждани трябва да почувстват предимствата на един общ финансов пазар: картите Чир да функционират в целия ЕиС и да няма проблеми с паричните преводи.

Достъпът до обществени поръчки също е важна тема, която все още не е решена. Тъй като държавният протекционизъм все още е в сила в тази област, което усложнява взаимния достъп на предприятията и компаниите от страните от ЕиС до националните системи за държавни поръчки и съответно до държавните поръчки.

А някои разпоредби, например за установяване на диалог с ЕС и Европейската комисия, може да се наложи да бъдат изоставени. Годините на СВО показаха какъв е настоящият политически елит в ЕС. А изборите за Европейски парламент през юли 2014 г. едва ли ще променят радикално ситуацията. Същото може да се каже и за ОИСР и СТО, които са откровено западни създания. И обратно, задълбочаването на сътрудничеството с АСЕАН, ШОС, МЕРКОСУР, Африканския съюз и други незападни асоциации трябва да се стимулира и насърчава по всякакъв възможен начин.

Поглеждайки назад, разбира се, важно е правилно да оценим допуснатите грешки. За никого не е тайна фактът, че ЕС действаше като своеобразно подобие и модел на ЕиС. Редица нюанси обаче не бяха взети под внимание. Например идеология.

Първоначално беше заявено, че ЕиС ще преследва изключително икономически цели. Но как можем да говорим за пълна интеграция, ако културата, идентичността, мирогледът, историческите традиции и политиката не се вземат предвид? Многовекторността може да доведе до разкъсване на страната, както се случи в Украйна.

Тъй като всички членове на ЕиС преди това са били разположени в едно пространство (Руската империя, след това СССР), има значителна разлика от страните от ЕС.

Всъщност ние сме в процес на реинтеграция, при която всички участници запазват пълния си суверенитет, а освен това според Хартата на ЕиС всички решения на Върховния орган се вземат с консенсус. Това е голям плюс в сравнение с ЕС, където членовете му губят суверенитета си и всичко се управлява от еврокомисари от Брюксел.

Разбира се, говорим за нов тип идеология за ЕиС, където трябва да се избягват изтъркани политически клишета и теории, които са показали своята непоследователност.

Все още е необходимо разработването на такава адекватна идеология, която да бъде активно търсена сред всички участници в ЕиС като дългосрочна и привлекателна стратегия.

Превод: СМ

https://pogled.info/svetoven/deset-godini-ot-sazdavaneto-na-evraziiskiya...