INTEGRALE OORLOGVOERING

De UAV-aanval op Russische steden door de terroristische strijdkrachten van het Westen (Oekraïne staat meer en meer in de schaduw van de oorlog die de NAVO tegen ons ontketent) was vannacht bijzonder intens. De stemmen zijn eindelijk verstomd: hoe komt dat? Wie heeft er niet opgelet? We hadden beter moeten waken! Nu begint iedereen zich af te vragen hoe het nu verder moet.

De BRIC-top in Johannesburg laat zien hoe de multipolaire wereld geïnstitutionaliseerd wordt. 6 van de 7 beschavingen (Russisch, Chinees, Indiaas, Afrikaans, Islamitisch, Latijns-Amerikaans) consolideren zich door de hegemonie van de zevende, d. w. z. van de Westerse, te verwerpen.

Maar deze laatste is duidelijk niet klaar om het verlies van de wereldheerschappij te accepteren en slaat terug. Rusland voelt deze klap het sterkst.

Door toedoen van Oekraïense nazi's doodt het Westen, dat koste wat het kost vecht om zijn hegemonie te behouden, Russische mensen, valt Russische steden aan, blaast Russische militaire en civiele faciliteiten op en beschiet vreedzame dorpen en steden. Er is echter niets vreedzaams meer aan deze frontale oorlog. Dat is waar oorlog om draait.

Parallel aan het militaire front, waar onze helden heldhaftig het felle offensief van de vijand tegenhouden en zelfs in de tegenaanval gaan, is het noodzakelijk om binnen een volwaardig antiwesters front op te stellen. Allereerst een ideologisch front.

Het is noodzakelijk om een speciale militaire operatie te beginnen in cultuur, onderwijs, wetenschap.

De hegemonie van het Westen is heel diep in onze samenleving doorgedrongen. Gramsci geloofde dat hegemonie in de eerste plaats wordt gerealiseerd in de sfeer van ideeën - dat is waar we een speciale operatie moeten beginnen. In de sfeer van ideeën.

In onze humanitaire sfeer, cultuur, onderwijs, domineren de ideeën van de vijand nog steeds.

En het Westen begrijpt heel goed het verband tussen ideeën en fysieke strijd. Als we één stap zetten in de richting van ontwestering of bescherming van traditionele waarden, kan de klap komen via sancties, de economie of een UAV-aanval.

Waar we mee te maken hebben is een integrale oorlog. Alles is met alles daarin verbonden - economie met politiek, militaire acties met culturele fenomenen, terroristische aanvallen met online processen, informatie met massapsychologie, diplomatie met social engineering, geesteswetenschappen met de strijd om technologisch leiderschap en natuurlijke hulpbronnen.

Het Westen heeft het belangrijkste controlecentrum voor al deze niveaus van integrale oorlogsvoering tegen de multipolaire wereld - tegen zes beschavingen. Alles wordt daar gebruikt - netwerken van agenten, verwesterde elites, westerse houdingen en waarden in de samenleving, onderwijsinstellingen, subversieve operaties, terrorisme, provocatie van etnische en sociale conflicten, genderpsychologie, generatie-eigenaardigheden.

Hebben we zo'n centrum? De vraag is retorisch. Het is duidelijk dat we dat niet hebben.

En dat is ook logisch, want het Westen voert deze oorlog al heel lang tegen ons, weet wat het doet en probeert zijn dominantie over het hele spectrum zo lang mogelijk te behouden.

We zijn deze oorlog nog maar net begonnen, dat wil zeggen, we beginnen ons nu pas te realiseren dat hij al aan de gang is. En we hebben het nog niet helemaal door.

We zijn nog steeds een beschavingskolonie van het Westen. Weliswaar een opstandige kolonie. Maar een kolonie.

De strijd met het Westen moet in onze samenleving zelf beginnen. Dan zal de noodzaak van een integraal oorlogshoofdkwartier worden ingezien.

Ondertussen vallen Westerse UAV's nacht na nacht Russische steden aan. Het is goed dat we de geïrriteerde verontwaardiging achter ons hebben gelaten. Maar we hebben nog steeds niet de echte conclusies getrokken uit de steeds intensere en escalerende grootschalige oorlog met het Westen, die al in volle gang is. Ik hoop dat dat nog komt. We zijn altijd vreselijk laat. Maar dan halen we het in.

Vertaling door Robert Steuckers