Waarom wordt het interview van Tucker Carlson beschouwd als cruciaal voor zowel het Westen als Rusland?

Laten we beginnen met het eenvoudigste deel: Rusland. Hier is Tucker Carlson een brandpunt geworden voor twee polaire tegenpolen binnen de Russische samenleving: ideologische patriotten en elitaire westerlingen die niettemin trouw blijven aan Poetin en de Speciale Militaire Operatie. Voor patriotten is Tucker Carlson gewoon "een van ons". Hij is een traditionalist, een rechts-conservatief en een fervent tegenstander van liberalisme. Zo zien eenentwintigste-eeuwse afgezanten van de Russische tsaar eruit.

HET RUSSISCHE VOLK EN DE RUSSISCHE STAAT IN DE TOEKOMST (IN DE LOGICA VAN HEGEL)

In Hegels politieke filosofie is er één cruciale overgang waar het gaat om de oprichting van de staat (der Staat). Heidegger staat in zijn opzet voor een cursus over Hegel stil bij de terminologie Staat - stato - status. Het is gebaseerd op de Latijnse wortel stare - staan, zetten, vestigen. Staat in het Russisch komt van het woord "soeverein", d.w.z. heer, meester. 

VIJF FRONTEN TEGEN UNIPOLAIR GLOBALISME

Aan de vooravond van 2024 is het de moeite waard om een blik te werpen op het grote totaalbeeld van de huidige wereld en de belangrijkste geopolitieke trends. Over het algemeen bevinden we ons in een overgangsfase van unipolariteit naar multipolariteit. Dit jaar is multipolariteit verder gestructureerd in BRICS-10 (Argentinië, dat zich net bij deze organisatie had aangesloten, werd er haastig uitgezet door een andere globalistische clown, Javier Miléi).

ALEXANDER DOEGIN: MIJN VISIE OP DE NIEUWE WERELDORDE EN DE GAZA-OORLOG

In een multipolaire wereld zijn Israël en Oekraïne agenten van de Westerse hegemonie. Nieuwe beschavingen zijn in opkomst, waaronder Chinese, islamitische, Indiase, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse. Rusland ziet hen als potentiële bondgenoten en partners in een echte en rechtvaardige multipolaire orde, zegt Alexander Doegin.

EINDE VAN DE LIBERALEN: DE HOOP VAN HET VOLK OP VERANDERING

Waarschijnlijk zijn alle weldenkende mensen het erover eens dat de staat in Rusland in de jaren '90 in handen kwam van vijanden die er externe controle over uitoefenden - over onze hele samenleving. De algemene naam hiervoor is liberalisme. Niet een soort "slecht liberalisme", "pervers liberalisme", "pseudo-liberalisme", maar gewoon liberalisme. Er is geen ander soort liberalisme. En Russische liberalen zijn modules geworden van dit bezettingsnetwerk.

 

Pagina's