De laatste toespraak van George Soros: de "open maatschappij" oorlogen en het klimaat als strijder in het conflict

De laatste toespraak van George Soros: de "open maatschappij" oorlogen en het klimaat als strijder in het conflict

Op 16 februari 2023 hield George Soros, een van de belangrijkste ideologen en beoefenaars van het globalisme, de unipolariteit en het behoud van de westerse hegemonie ten koste van alles, in Duitsland tijdens de Veiligheidsconferentie van München een toespraak die een mijlpaal genoemd kan worden. 

De ABC's van traditionele waarden. Deel 1: Traditie

De ABC's van traditionele waarden. Deel 1: Traditie

Het Eerste Russische TV kanaal Tsargrad heeft een nieuw TV project gelanceerd "Het ABC van Traditionele Waarden". Een serie deskundige gesprekken door drie Russische denkers over de fundamenten van het Russische bestaan en de Russische toekomst. Konstantin Malofeev, Alexander Doegin en aartspriester Andrei Tkatsjev analyseren de door Vladimir Poetin goedgekeurde Grondslagen van het staatsbeleid voor het behoud en de versterking van traditionele spirituele en morele waarden. Het eerste, inleidende deel gaat over de Traditie zelf.

Katechonische orde

Katechonische orde

Als we het probleem van de chaos in filosofisch en historisch perspectief beschouwen, wordt het overduidelijk dat de speciale militaire operatie (SMO) de strijd is van Rusland tegen de beschaving van de chaos, die in feite de nieuwe democratie is, vertegenwoordigd door het collectieve Westen en zijn rabiate proxy-structuur (de Oekraïne).

Een korte geschiedenis van de chaos: Van het oude Griekenland tot het postmoderne. Deel 2

Een korte geschiedenis van de chaos: Van het oude Griekenland tot het postmoderne. Deel 2

Het lijkt erop dat de Speciale Militaire Operatie (SMO) verwijst naar een conflict van twee wereldordes - een unipolaire, vertegenwoordigd door het collectieve Westen en Oekraïne, en een multipolaire, verdedigd door Rusland en degenen die op de een of andere manier aan zijn kant staan (voornamelijk China, Iran, Noord-Korea, sommige islamitische staten, deels India, Turkije, maar ook Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse landen). Dat is precies het geval. Maar laten we het probleem bekijken vanuit een perspectief dat ons interesseert en nagaan welke rol de chaos hier speelt.

Een korte geschiedenis van de chaos: Van het oude Griekenland tot het postmoderne. Deel 1

Een korte geschiedenis van de chaos: Van het oude Griekenland tot het postmoderne. Deel 1

De meest nadenkende deelnemers aan het Oekraïense front merken het eigenaardige karakter van deze oorlog op: de factor chaos is enorm toegenomen. Het geldt voor alle kanten van USO, zowel voor vijandelijke acties en strategieën als voor onze bevelvoering, zowel voor de sterk toegenomen rol van technologie (drones en drones van allerlei aard) als voor de intensieve online informatieondersteuning, waarbij het bijna onmogelijk is het fictieve van het echte te onderscheiden. Dit is een oorlog van chaos. Het is tijd om dit fundamentele concept opnieuw te bekijken.

Tweede wereld, semi-periferie en staatsbeschaving in een multipolaire wereldtheorie. Derde deel

Tweede wereld, semi-periferie en staatsbeschaving in een multipolaire wereldtheorie. Derde deel

We komen bij een derde concept, dat cruciaal is voor het begrijpen van de overgang van een unipolaire naar een multipolaire wereld en de plaats van de BRICS-landen in dit proces. We hebben het over het concept van de beschavingsstaat. Dit idee is geformuleerd door Chinese geleerden (met name door professor Zhang Weiwei [1]) en meestal wordt het concept van de beschavingsstaat toegepast op het moderne China en vervolgens naar analogie op Rusland, India, enz. In de Russische context werd een soortgelijke theorie naar voren gebracht door de Euraziërs, die het concept van de Vredesstaat voorstelden [2]. In die trend werd Rusland eigenlijk opgevat als een beschaving, niet slechts als een van de landen, vandaar het belangrijkste Euraziatische concept - Rusland-Eurazië.

 

De Tweede Wereld, de Semi-Periferie en Staat-Beschaving in de Multipolaire Wereldtheorie. Deel twee

De Tweede Wereld, de Semi-Periferie en Staat-Beschaving in de Multipolaire Wereldtheorie. Deel twee

Laten we ons nu richten op een andere theorie - de "wereldsysteemanalyse" van Immanuel Wallerstein [1]. Immanuel Wallerstein, een vertegenwoordiger van de marxistische school van internationale betrekkingen (vooral in zijn trotskistische interpretatie), gebaseerd op de leer van de "lange duur" (F. Braudel [2]) en de Latijns-Amerikaanse structurele economische theoretici (R. Prebisch [3], S. Furtado [4]), ontwikkelde een model van wereldzonering naar ontwikkelingsniveau van het kapitalisme. Deze visie is een uitwerking van Vladimir Lenins ideeën over imperialisme [5] als het hoogste ontwikkelingsstadium van het kapitalisme, volgens welke het kapitalistische systeem van nature neigt naar mondialisme en het verspreiden van zijn invloed over de hele mensheid. De koloniale oorlogen tussen de ontwikkelde mogendheden zijn slechts het beginstadium. Het kapitalisme realiseert geleidelijk de eenheid van zijn supranationale doelstellingen en vormt de kern van een wereldregering. Dit is volledig in overeenstemming met de liberale theorie van internationale betrekkingen, waar het fenomeen "imperialisme", dat door marxisten kritisch wordt begrepen, in apologetische termen wordt beschreven als het doel van een "mondiale samenleving", één wereld.

Wang Wen in dialoog met Doegin: Als Rusland problemen wil oplossen, moet het China als voorbeeld nemen om te bestuderen

Wang Wen in dialoog met Doegin: Als Rusland problemen wil oplossen, moet het China als voorbeeld nemen om te bestuderen

Een dialoog met de Russische filosoof Alexander Doegin, naar aanleiding van de tragische dood van zijn dochter Darya Doegina (Дарья Дугина 1992-2022) bij een terroristische aanslag in augustus. Hoe ziet hij, die door de westerse media onophoudelijk "het brein van Poetin", "Russische denktank" en "staatsleraar" wordt genoemd, het huidige Russisch-Oekraïense conflict en de huidige situatie in Rusland. Hoe beoordeelt hij zijn relatie met Poetin? Hoe ziet hij de toekomst van China na het 20e Nationale Congres van de Chinese Communistische Partij? Welk advies heeft hij voor de jongere generatie in China? Op 21 oktober ontving Wang Wen, uitvoerend decaan van het Chonyang Instituut voor Financiële Studies van de Renmin Universiteit van China, Dugins uitnodiging voor een gesprek van een uur in zijn kantoor. Een samenvatting van het gesprek is gepubliceerd in de Global Times, terwijl de onverkorte versie op de website van Guanchazhe mag worden gepubliceerd.

De Euraziatische controverse in de oppositie [1]

De Euraziatische controverse in de oppositie [1]

De laatste tijd wordt het delicate evenwicht op het gebied van politieke en ideologische oppositie verstoord door een groeiende polemiek tussen "etnocentristen" en "Euraziërs", "roden" en "blanken", enz. Enerzijds heeft deze polemiek de leerstellige beginselen van verschillende tendensen, bewegingen en partijen verduidelijkt die voorheen te vaak vaag en slechts onbewust geformuleerd waren. Dit is een positief aspect. Anderzijds is dit proces een teken dat de oppositie wordt opgenomen in een door het systeem voorbereid schema, d.w.z. haar "conventionalisering", domesticatie en "castratie" in steriele parlementaire en partij-"spelletjes". 

Poetins cruciale toespraak wordt voorbereid: drie scenario's

Poetins cruciale toespraak wordt voorbereid: drie scenario's

21.09.2022 - Wij - Rusland en de wereld - bevinden ons nu in een toestand die kan worden herleid tot het volgende patroon. We hebben het over de situatie in Oekraïne, die ontaardt in het begin van een echte wereldoorlog. Zoals elk schema vereenvoudigt het de werkelijkheid, maar maakt het haar tegelijkertijd zinvol en verheft het tot een bepaalde probabilistische structuur. Dit schema heeft drie objectieve vectoren van mogelijke ontwikkelingen en vier versies van de subjectieve positie. Aldus is er reeds in het begin een zekere asymmetrie zichtbaar, waarvan de betekenis zich zal openbaren naarmate het schema wordt beschreven.

Het concept van het arme subject

Het concept van het arme subject

Een karakteristiek kenmerk van de Russische filosofie is volgens sommige historici van de Russische filosofie het ontologisme van het denken. De positie van ontologisme in de filosofie, in tegenstelling tot de tegenovergestelde positie van gnoseologisme, houdt in dat niet het proces van denken, maar het object van het begrijpen voorop staat. Omdat wij aan de kant van de ontologie staan, proberen wij eerst en vooral de vraag te identificeren en te beantwoorden: WAT is, WAT is het object van onze kennis, WAT is het brandpunt van onze intellectuele intuïtie.

 

Is er een politieke filosofie in de Neo-Platonische traditie?

Is er een politieke filosofie in de Neo-Platonische traditie?

Friedrich Nietzsche noemde Plato, in zijn lezingen over de Griekse filosofie, een radicale revolutionair. Plato is, in Nietzsche's interpretatie, degene die het klassieke Griekse begrip van de ideale burger overstijgt: Plato's filosoof komt boven de religiositeit uit, en overpeinst rechtstreeks het idee van het Goede, in tegenstelling tot de andere twee eigenschappen (oorlog en ambachtslieden).

 

DE GEOPOLITIEK VAN DE DROOGTE. DE HONGERSTENEN VAN EUROPA

DE GEOPOLITIEK VAN DE DROOGTE. DE HONGERSTENEN VAN EUROPA

20.08.2022 - Nauwelijks had de economie van de EU de nadelige gevolgen van de anti-Russische sancties ondervonden, of er deed zich een nieuwe ramp voor in Europa - ongekende temperaturen. Deze zomer is een van de heetste in de wereldgeschiedenis geworden.  De gevolgen zijn nijpend - droogte, waardoor "hongerstenen" in de mondingen van de rivieren bloot komen te liggen - symbolen van dreigende ellende en mislukte oogsten, exorbitante rekeningen voor airconditioning, duizenden hectaren Europese bossen die door branden worden overspoeld.

De winnende filosofie

De winnende filosofie

05.06.2022 - Zinvolle interne hervormingen moeten logischerwijze in Rusland beginnen. Dat is nodig door de SMO, die in het uiterste geval de tegenstellingen met het Westen - met de hele moderne westerse beschaving - heeft verergerd. Vandaag kan iedereen zien dat het niet langer veilig is om gewoon de normen, methoden, concepten, producten van deze beschaving te gebruiken.

Pagina's