Eurasia

Prof. Dr. Aleksandr Dugin yazdı: Gerçekliğe karşı liberalizm!

Çağdaş siyasi ideolojiler Modern Çağ'da doğmuş ve son şeklini 19. ve 20. yüzyıllarda almıştır. Birincisi, burjuva toplumunun değerlerini ve normlarını yansıtan liberalizmdi. Yirminci yüzyılda komünizm ve milliyetçilikle dramatik çatışmadan galip geldi ve sonuç olarak şu anda hayatta kalan son tek ideoloji oldu. Elbette var olduğu yüzyıllar boyunca liberalizm mutasyona uğradı, değişti ve gelişti, ancak özü değişmeden kaldı. Bireycilik, faydacılık, hedonizm ve bir tür "öznel materyalizm" - özel mülkiyet, para ve sermaye kültü. Bugün küresel hegemonya iddiasında olan tek ideoloji olmaya devam ediyor. Dolayısıyla Batı'nın askeri ve ekonomik potansiyeli, belirli bir ideolojinin temeli ve aracıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilikleri, Amerikan askeri üsleri ve NATO üsleri, araştırma merkezleri ve laboratuvarları, hibe programları, sivil toplum kuruluşları ve hatta büyük Batılı şirketlerin ofisleri aynı zamanda aktif ideolojikleştirme merkezleri, ideolojinin unsurlarıdır. Küresel ve küreselci liberal sistem.