Aleksandr Dugin: İşte yeni dünya düzenine dair görüşüm ve Gazze savaşı

Aleksandr Dugin: İşte yeni dünya düzenine dair görüşüm ve Gazze savaşı

Aslında Rusya, Çin, İslam dünyası, Hindistan ve potansiyel olarak Afrika ve Latin Amerika ülkelerini kapsayan kilit öneme sahip oyuncularla birlikte bu çok kutuplu dünyanın temelleri giderek daha da belirginleşiyor. Bazıları, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) grubu içinde yer alan tüm bu oyuncular, bir araya gelen farklı medeniyetleri temsil ediyorlar. BRICS, özellikle İslam dünyasının önemli ülkelerinden Suudi Arabistan, İran ve Mısır’ın yanı sıra grup içindeki Afrika faktörünü güçlendiren Etiyopya ve Güney Amerika ülkelerinin varlığını daha da sağlamlaştıran Arjantin'in katılma talebinde bulunduğu 2023 Johannesburg zirvesinden sonra daha da büyüdü. Buradan baktığımızda çok kutuplu dünyanın her geçen gün konumunu güçlendirdiğini ve Batı hegemonyasının zayıfladığını görüyoruz.

 

Çok Kutupluluk ve Dördüncü Siyaset Teorisi Küresel Konferansı

Çok Kutupluluk ve Dördüncü Siyaset Teorisi Küresel Konferansı

Sevgili arkadaşlar! 29 Nisan'da Uluslararası Çok Kutupluluk Konferansına katılmaya davetlisiniz. Konferans, tüm dünyadaki katılımcıları kapsaması için (saat farkı nedeniyle)  tam gün sürecek. Çok kutupluluğu teşvik etmede fazla aktif olmayan daha doğrusu yeterince iyi tanımadığımız ülkelerden gelen dostlarımız kuşkusuz  daha hoş karşılanır. (Güney Asya, Afrika, Okyanusya) Toplantıda  Herkesle kendi  ana dilinde konuşmayı planlıyoruz.

 

GELENEKSEL DEĞERLERİN ABC'Sİ. BÖLÜM 1: GELENEK

GELENEKSEL DEĞERLERİN ABC'Sİ. BÖLÜM 1: GELENEK

Rus TV kanalı Tsargrad (Çargrat), "Geleneksel Değerlerin ABC'si" adlı yeni bir TV programı  başlattı. Üç Rus düşünür tarafından Rus varlığının ve Rus geleceğinin temelleri üzerine bir söyleşi dizisi yayınlanacak. Bu söyleşilerin birincicisi Gelenek hakkında. Söyleşinin tarafları  Konstantin Malofiyev, Aleksandr Dugin ve Başpiskopos Andrey Tkachev, Rusya Federasyonu devlet başkanı sayın  Vladimir Putin tarafından onaylanan Geleneksel Manevi ve Ahlaki Değerlerin Korunması ve Güçlendirilmesine Yönelik Devlet Politikasının Temellerini inceliyor.

KÜLTÜR PARTİZANLARI

KÜLTÜR PARTİZANLARI

Toplumda belirli anlayış kayıtlarının hızla kaybolduğunu fark ettim . Sanki insanların iletişim kurduğu dalgaların spektrumu - bağlantılar, alıntılar, örnekler, retorik figürler de dahil olmak üzere apaçık bir minimum referans seti, görünüşte apaçık bilgi basamaklarına dair referanslar (tarih, kültür, sanat, bilim, felsefe, siyaset) ) - sürekli ve geri dönüşümsüz olarak küçülür . 

KAOS VE EŞİTLİK İLKESİ

KAOS VE EŞİTLİK İLKESİ

Kaosun önemli bir özelliği de karıştırmadır . Toplumla ilgili olarak, bu sonuç hiyerarşinin ortadan kaldırılması sürecinde ortaya çıkar. "İç Ontolojiler" adlı çalışmamızda, toplumun yörüngesel yapısının yatay bir izdüşümle değiştirilmesinden sonra  nasıl çözülemez toplumsal sorunların ve çatışmaların doğduğunu inceledik. Yörüngesellik, gezegenlerin yörüngeleri boyunca hareketi için bir metafor olarak alınır; bu, üç boyutlu bir model söz konusu olduğunda, gezegenler dönme merkezinden çekilen aynı ışın üzerinde olsa bile herhangi bir çelişkiye yol açmaz. 

KATEKONİK DÜZEN

KATEKONİK DÜZEN

Kaos sorununu felsefi ve tarihsel bir perspektifte ele alırsak, NWO'da(Yeni Dünya Düzeni)  Rusya'nın aslında kolektif Batı tarafından temsil edilen ve  yeni demokrasi olan kaos medeniyetine ve onun kudurmuş vekil yapısına  (Ukrayna) karşı mücadelesinden bahsettiğimiz son derece açıktır. Bu medeniyetin parametrelerini, tarihsel ve kültürel profilini, bir bütün olarak ideolojisini tespit etmek oldukça kolaydır. Kaosa doğru olan hareketi, geleneksel uygarlık düzenini cisimleştiren yörüngeselliğe, hiyerarşiye, ontolojik piramidal hacme karşı ilk isyandan tanıyabiliriz.

GELENEK NEDİR?

GELENEK NEDİR?

Günümüzde çokça konuşulan 809 sayılı Kanun bir dönüm noktasıdır. Genel olarak yeni bir çağda yaşıyoruz. Rusya'da bu yeni dönem, 24 Şubat'ta ülkemizin küresel bağlamdaki konumunda büyük bir dönüşüme yol açan özel bir askeri harekatın başlamasının ardından başladı. "Geleneksel Rus Manevi ve Ahlaki Değerlerinin Korunması ve Güçlendirilmesine Yönelik Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına Dair Kanun", Rusya için yeni bir ideolojinin duyurulması olan temel bir noktadır.

ONTOLOGISCHE ( ONTOLOJİ) FARKLILIKLARI

Antropolojik meseleye bizi ilgilendiren perspektifte yaklaşmak için, Heidegger'in temel eseri olan Varlık ve Zaman'ın  ana temasını hatırlayabiliriz: ontologische Differenz'in tanıtımı. Differenz sözcüğünün Almanca yazılışını, örneğin Derrida'daki benzer terimlerin daha sonraki gelişmelerinden -différEnce ve différAnce (postmodern dilbilgisi çalışmaları bağlamında)- bahsetmediğimizi vurgulamak için alıyoruz. Bu kavramın Heidegger tarafından kullanılması. Böylece, Differenz kelimesinin Almanca telaffuzunun korunmasını öneriyoruz.

ALEXANDER DUGİN: JEOPOLİTİKÇİ, KİMLİK SAVUNUCUSU VE ABD HEGEMONYASINA KARŞI SAVAŞÇI OLARAK FİDEL CASTRO

ALEXANDER DUGİN: JEOPOLİTİKÇİ, KİMLİK SAVUNUCUSU VE ABD HEGEMONYASINA KARŞI SAVAŞÇI OLARAK FİDEL CASTRO

"Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'nun Moskova'daki anıtının açılışı, onun sadece Latin Amerika değil, tüm insanlık tarihindeki rolünü hatırlatıyor." Bu sözler, Moskova'nın Sokol semtindeki Castro anıtının açılışı  törenine katılan "Uluslararası Avrasya Hareketi" lideri filozof Aleksandr Dugin' e ait.   Federal Basın Ajansına (Федеральное Агентство Новостей, FAN [NdT]) konuşan Dugin şunları söyledi:

 

BİR “SAĞ GRAMŞİCİLİK’’ FENOMENİ OLARAK: “YENİ SAĞ” DENEYİMİ

BİR “SAĞ GRAMŞİCİLİK’’ FENOMENİ OLARAK: “YENİ SAĞ” DENEYİMİ

“Yeni Sağ”, 1968'de ideolojik krize ve Avrupa'da liberal hegemonyanın güçlenmesine bir tepki olarak ortaya çıkan bir entelektüel hareketler topluluğudur. 1968'e gelindiğinde, klasik "sağcı" hareketler, kapitalizmin benimsenmesi, Amerikan yanlısı duygular ve devletçilik gibi liberal ideolojik saiklerle delik deşik edildi. Buna karşılık, çekirdeğini kapitalizm karşıtlığının oluşturduğu [1] “sol” gündem de liberal etkilerden etkilendi. Eşitlikçilik, bireycilik, kültürler arasındaki farklılıkların reddi ve evrenselcilik, "sol" hareketleri liberal doktrinin müttefikleri ve ortakları haline getiriyordu.

 

WANG WEN, DUGİN İLE SÖYLEŞİ RUSYA SORUNLARI ÇÖZMEK İSTİYORSA, ÇİN'İ İNCELENECEK BİR ÖRNEK OLARAK DEĞERLENDİRMELİ

WANG WEN, DUGİN İLE SÖYLEŞİ RUSYA SORUNLARI ÇÖZMEK İSTİYORSA, ÇİN'İ İNCELENECEK BİR ÖRNEK OLARAK DEĞERLENDİRMELİ

Rus filozof Alexander Dugin ile kızı Darya Dugina'nın (1992-2022) Ağustos ayında bir terör saldırısında trajik ölümünün ardından bir söyleşi yaptık. Batı medyasının amansızca “Putin'in beyni”, “Rus düşünce kuruluşu” ve “devlet’in akıl hocası” olarak adlandırdığı Sayın Profesör , mevcut Rus-Ukrayna çatışmasına ve Rusya'daki mevcut duruma nasıl bakıyor? Putin ile ilişkisini nasıl değerlendiriyor? Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nden sonra Çin'in geleceğini nasıl görüyor? Çin'in genç nesline ne gibi tavsiyeleri var? 21 Ekim'de, Çin Renmin Üniversitesi, Chonyang Mali Araştırmalar Enstitüsü Dekanı Wang Wen, ofisinde bir saatlik bir konuşma için Dugin'inden randevu aldı. Konuşmanın bir özeti Global Times'da yayınlandı. Siz bu söyleşiyi sunuyoruz.

ALEKSANDER DUGİN'İN 24. RUS HALKI DÜNYA KONSEYİ'NDEKİ KONUŞMASI

ALEKSANDER DUGİN'İN 24. RUS HALKI DÜNYA KONSEYİ'NDEKİ KONUŞMASI

“21. Yüzyılda Ortodoksluk ve Barış” temalı 24. Dünya Rus Halkı Konseyi, Rusya için büyük önem taşıyan ruhani liderler, politikacılar, filozoflar ve devlet adamları tarafından yapılan konuşmalarla açıldı. Hepsi, Rus devletinin korunması için bir devlet ideolojisi yaratmanın önemine dikkat çekti.

 

YENİ PLATONCU GELENEKTE BİR SİYASET FELSEFESİ VAR MIDIR?

YENİ PLATONCU GELENEKTE BİR SİYASET FELSEFESİ VAR MIDIR?

Friedrich Nietzsche, Yunan felsefesi üzerine derslerinde, Platon'u radikal bir devrimci olarak nitelendirdi. Platon, Nietzsche'nin yorumunda, klasik Yunan ideal vatandaş nosyonunu aşan kişidir: Platon'un filozofu, diğer iki özelliğin (savaş ve zanaatkarlar) aksine, doğrudan İyi fikrini düşünerek dindarlığın üzerine çıkar.

 

"TARİHİN SONU" İÇİN SAVAŞ!

SVO, "tarihin sonu" gibi bir kavramla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Ve mesele sadece, aynı adı taşıyan “Tarihin Sonu” adlı ünlü metni yazan Francis Fukuyama'nın, SVO'nun ilk gününden itibaren Rusya'ya karşı ideolojik mücadeleye Ukrayna Nazileri tarafında ve hatta kişisel olarak aktif olarak katılması değil. Bu arada, Rusya'da bir askeri uçağı kaçırmaya çalışan terör örgütü Bellingcat'e katıldı. Bu gerçeğin kendisi çok etkileyici olmasına rağmen. Gerçek şu ki,  Rusya doğrudan küreselciliğe , Başkan Putin'in açıkça bahsettiği “liberal totaliterliğe” karşı çıkıyor ve bu bir  ideolojidir. Ve “tarihin sonu” onun yapısında temel bir rol oynuyor.

 

ARKAİK MODERNİZMDEN İMPARATORLUĞA

ARKAİK MODERNİZMDEN İMPARATORLUĞA

Olguyu detaylı olarak ele aldığım “Arkaik Modernizm” kitabım ülkemizde yeniden basıldı. Rusya'nın arkaik modernizmin etkisi altında yaşadığı söylenebilir. Toplumun siyaset, kültür, günlük yaşam vb. tamamen farklı iki yorumla bölündüğü bir süreç kitabın konusudur. Fenomenolojik olan, devlet modern, batılılaşmış biçimleri benimserken, toplumun modern öncesi arkaik kalıplara göre yaşamaya devam etmesidir. Bu bağlamda, anayasamızın, siyasi örgütümüzün ve seçkinlerimizin Avrupa’nın liberal fikirlerini benimsediğini söyleyebiliriz. Sorun şu ki, pratikte bu fikirler Rusya'da çok farklı çalışıyor, çünkü toplumumuzun arkaik modellerine göre yeniden yorumlanıyorlar. Dışarıdan modern ama içeriden arkaik bir sistem olarak Arkeo-modernizm böyle ortaya çıkıyor.

 

Alexandr Dugin yazdı: Açık emperyal federasyon

Alexandr Dugin yazdı: Açık emperyal federasyon

Rus filozof Prof. Dr. Alexandr Dugin, Rusya Federasyonu'nun geleceği hakkında son derece kritik bir yazı kaleme aldı. Rusya Federasyonu'nun ulus-devlet anlayışından vaz geçmesi gerektiğini öne süren Prof. Dr. Dugin, (Ukrayna örneğinden de yola çıkarak) gelecekte sınırlarını genişleteceğini göz önünde bulundurup, Rusya'nın farklı kültürler ve etnik gruplarla bir arada yaşamaya şimdiden hazırlanması gerektiğini öne sürüyor.

Aleksandr Dugin'den zehir zemberek yazı: Ukraynayı unutun!

Rus milliyetçi entelektüellerin yeni internet sitesi zavtra.ru'daki son yazısında Aleksandr Dugin, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki niyetlerini tüm çıplaklığıyla açıkladı. Dugin'i göre artık Ukrayna Doğu Slav Birliği'nden ayrılamayacak.... Batının B planı terörizm... Afganistan'dan ABD'nin ayrılması Taliban'ı güçlendirip bize güneyden saldırtmak için!..

 

BÜTÜNSEL EGEMENLİK

Ülkemiz bugün çok olağandışı bir durumda. Halihazırda durumumuz  Bitmiş geçmiş ile henüz  gelmemiş gelecek, daha doğrusu gelmiş ama  henüz  gerçekleşmemiş, kabul edilmemiş gelecek arasında asılı kalmak gibidir  . En temel meselelerden bahsediyoruz: Rusya'nın küresel süreçlere ve her şeyden önce kolektif Batı'ya karşı tutumundan.

ABD MAHKEMESİ İLERLEME İDEOLOJİSİNE KARŞI

Bugün dünyadaki bir numaralı haber, istisna olarak, Rus  Özel askeri operasyonu  veya Batı ekonomisinin çöküşü değil, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1973 Roe v. Wade davasını gözden geçirme ve anayasal güvenceleri kaldırma kararıdır. Hamileliği sonlandırma(kürtaj) hakkı. Şimdi kürtaj konusu Devletin düzeyine taşınmıştır. Ve hemen ardından, ABD'nin Missouri eyaletinin Başsavcısı Eric Schmitt, kürtajı yasaklama kararını duyurdu. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ni ayağa kaldırmaya yetti ve böyle bir darbe alan  devletin tüm küreselci kısmı, bir uluma, kükreme ve arabaları yakmak ve dükkanları soymak için kontrol edilemez bir arzu ile sokaklara koştu. Bana göre bu çok ciddi bir durum.

Sayfalar