Russia

神聖的羅格斯 — 對獨裁自由主義的反抗與後人文主義的悲慘命運

2022年12月,新西伯利亞國家音樂廳舉辦了第一屆「WRNS西伯利亞論壇」,新西伯利亞地區政府首腦和俄羅斯東正教會新西伯利亞區最高負責人都參加了這場會議。現代俄羅斯最著名的哲學家亞歷山大·杜金教授 (Alexander Dugin)在此次活動中擔任演講者。來自今日領袖報《Today correspondent》的代表亞歷山大·佐諾夫 (Alexander Zonov) 與他進行了採訪交談。

Aleksandr Dugin'den zehir zemberek yazı: Ukraynayı unutun!

Aleksandr Dugin'den zehir zemberek yazı: Ukraynayı unutun!

Rus milliyetçi entelektüellerin yeni internet sitesi zavtra.ru'daki son yazısında Aleksandr Dugin, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki niyetlerini tüm çıplaklığıyla açıkladı. Dugin'i göre artık Ukrayna Doğu Slav Birliği'nden ayrılamayacak.... Batının B planı terörizm... Afganistan'dan ABD'nin ayrılması Taliban'ı güçlendirip bize güneyden saldırtmak için!..

DUGINOVA SMERNICA

Týchto 14 bodov treba považovať za sémantické uzly suverénnej ideológie. Odteraz štát prevzal zodpovednosť za stav verejného vedomia a sociálny model, alternatíva Západu, bude vychádzať z nich. V istom zmysle sa stávajú posvätnými."

Prvé tri body sú spoločné pre ruskú tradíciu a liberálne ideológie Západu.

Právo na život . Prvý bod uznávajú rôzne spoločnosti – tradičné aj moderné – ako tradičnú hodnotu. Život človeka je zverený len jemu a iný človek nemá právo vziať život druhému podľa vlastného uváženia. Navyše v náboženských spoločnostiach sa za trestný čin považuje aj samotný akt samovraždy (nehovoriac o nátlaku k nej vedúcemu).

Jedinou výnimkou je štát, ktorý má za určitých okolností právo nakladať so životmi svojich občanov – trestať odsúdených za preukázané zločiny alebo ich posielať bojovať na obranu vlasti. Ale ak je život tradičnou hodnotou, ktorú treba zachovať a posilniť, potom by to mal štát brať do úvahy v extrémnych prípadoch – preukazovať, ak je to možné, milosrdenstvo voči zločincom a chrániť životy vojakov a bojovníkov.

RUSKÁ IDEOLÓGIA A CIVILIZÁCIA ANTIKRISTA

Dnes už takmer každý chápe, že bez ideológie ŠVO nemôžeme vyhrať. A čo to je za ideológiu, je tiež každému krištáľovo jasné. Toto je ruská myšlienka, ktorá zahŕňa sebavedomé a nekompromisné presadzovanie našej identity, našej etiky, spravodlivosť, vernosť odkazu predkov, nezávislosť a slobodu vlasti od tlakov, vplyvov a útokov. Táto ruská idea nám bola odopieraná najmenej 100 rokov. Teraz však bez nej nemôžeme urobiť jediný krok vpred a dokonca ani zachrániť to, čo máme. Bez ruskej idey sa jednoducho zrútime – nehovoriac o víťazstve vo vojne.

Slávnostný prejav Vladimira Putina (prepis preložený do slovenčiny)

Milí priatelia! Nastupujúc do funkcie Prezidenta Ruskej federácie, chápem svoju zodpovednosť voči Vlasti. Jej záujmy, bezpečnosť, blaho občanov krajiny vždy pre mňa boli a zostanú nado všetko. Spravím všetko preto, aby som nesklamal dôveru miliónov našich občanov. Považujem za zmysel celého svojho života a za svoju povinnosť službu Vlasti, službu nášmu národu, podpora ktorého ma inšpiruje a pomáha riešiť tie najzložitejšie a najťažšie úlohy. Spolu sme prešli dlhú a zložitú cestu, uverili sami v seba, vo vlastné sily, posilnili krajinu, vrátili si dôstojnosť veľkého národa, svet uvidel obrodené Rusko a to je výsledok úsilí nášho národa, spoločnej namáhavej práce, ktorej súčasťou je osobný vklad každého.