Stránky odkazující na Украйна във великата война на континентите, геополитическата партия продължава