Сторінки, що посилаються на Украйна във великата война на континентите, геополитическата партия продължава