Páginas que enlazan con Украйна във великата война на континентите, геополитическата партия продължава