Strony prowadzące do Украйна във великата война на континентите, геополитическата партия продължава