Lapok amik erre hivatkoznak: Украйна във великата война на континентите, геополитическата партия продължава