Sidor som länkar till Украйна във великата война на континентите, геополитическата партия продължава